SWOT Analysis – TOWS Matrix

Standard

SWOT เป็นอะไรที่น่าจะเบสิกสุดแล้วมั้ง แต่ก็มีประโยชน์สุดในการวิเคราะห์ด้วย มันย่อมาจาก Strength Weakness Opportunity และ Threat คือ วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ซึ่งแบ่งง่ายๆคือ ด้านบวก ด้านลบ และ ปัจจัยภายใน กับปัจจัยภายใน ตามรูปนี้เลย

SWOT.png

SWOT Analysis

Strength หรือ จุดแข็ง คือปัจจัยภายในทีเป็นประโยชน์กับเรา เช่น แบรนด์โคตรแกร่ง มีทุนหนา ฯลฯ
Weakness หรือ จุดอ่อน คือปัจจัยภายใน ที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์กับเรานัก เช่น เราไม่มีช่องทางขายของตัวเอง ฯลฯ
Opportunity หรือ โอกาส คือปัจจัยภายนอก ที่เป็นประโยชน์กับเรา เช่น รัฐบาลประกาศนโยบายช้อปช่วยชาติ ก็จะช่วยให้ยอดขายเราเพิ่มขึ้น
Threat หรือ อุปสรรค คือปัจจัยภายในที่ไม่ค่อยจะช่วยเรานัก เช่น มีคู่แข่งใหม่ที่โหดสัสรัสเซียเข้ามาในตลาด หรือ รัฐบาลประเกาศขึ้นภาษี

จาก SWOT แล้ว มันมีเลเวลที่ advance กว่านั้น คือ TOWS Matrix

tows

TOWS Matrix

TOWS Matrix นั้นง่ายมาก คือ เอา SWOT มาจับใหม่ คือ เอาปัจจัยภายในไปจับกับปัจจัยภายนอก
SO > ใช้จุดแข็งมาเสริมกับโอกาสเพื่อให้ไร้เทียมทาน
ST > ใช้จุดแข็งมาปิดอุปสรรคที่อาจจะเป็นปัญหาในอนาคต
WO > เอาโอกาสที่มี มาปิดจุดอ่อนที่เรามี
WT > คือ มันเป็นจุดที่เหี้ยที่สุดของเรา เราควรจะหาทางอะไรก็ได้ที่จะแก้ไอ่เชี่ยนี้ได้มากที่สุด

จริงๆ TOWS ก็คือการเอา SWOT มาวาดเป็น strategies ให้ชัดเจนขึ้นนั่นแหละ

สำหรับนักการตลาดขี้เสือกแบบเรา มันก็ช่วยเราในการวิเคราะห์ว่า ตอนนี้แบรนด์/บริษัทเราอยู่ตรงไหนแล้ว แล้วเราควรจะทำอะไรต่อไป อะไรจะส่งผลกับเราบ้าง มันจะช่วยวางแผนต่อไปได้ง่านขึ้น 😉

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SWOT ที่ wiki คลิ๊ก
เครดิตรูป TOWS และอ่านเพิ่ม คลิ๊ก